W KAŻDEJ SYTUACJI ISTNIEJE ROZWIĄZANIE

choleryk-ulegly
CHOLERYK KONTRA ULEGŁY

Bez względu na to, czy problemem jest zbytnia uległość w rozmowach, czy może raczej chcesz ograniczyć choleryczne skłonności – rozwiązania są w zasięgu ręki.

Zapytaj o rozwiązania dla ciebie

pracownicy-klienci
PRACOWNICY KONTRA KLIENCI

Bez względu na to, czy problemem jest komunikacja ustna lub pisemna wewnątrz firmy czy z klientami zewnętrznymi – rozwiązania są w zasięgu ręki.

Zapytaj o rozwiązania dla ciebie

pracownicy-szef
PRACOWNICY KONTRA SZEF

Bez względu na to, czy pracownicy nie mogą dogadać się ze sobą, czy problem z komunikacją leży na osi przełożony – pracownik – rozwiązania są w zasięgu ręki.

Zapytaj o rozwiązania dla ciebie

Właśnie wtedy, gdy tego potrzebujesz, mogę ci pokazać, jak trudne sytuacje komunikacyjne przekształcić w drogę do porozumienia i znalezienia rozwiązania. Pomogę zidentyfikować ogniska zapalne, zniwelować napięcia i wdrożyć zmiany zapobiegające takim sytuacjom w przyszłości.

Czasami trudno jest cierpliwie czekać na rezultaty zmiany, gdy sytuacja jest naprawdę trudna i wymyka się spod kontroli. Pomoc szczególnie potrzebna jest w chwilach prawdziwego napięcia. Możesz ją uzyskać dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz tego najbardziej.

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.

Każdy kryzys ma swój początek i koniec

Uczymy się mówić, ale nie porozumiewać; dlatego między tym, co powiedziane, a tym, co usłyszane zdarza się tak wiele nieporozumień. Jednak jeśli chcesz, możesz to skutecznie zmienić w każdym momencie swojego życia i kariery zawodowej.

Czujesz że warto porozmawiać?

Te metody nie mają zmieniać świata, ale raczej tych, którzy postanowią z nich skorzystać

 • NVC

  Rozmowy ze współpracownikami i klientami bywają trudne, bo w pracy zdarzają się trudne sytuacje: zmiany, pośpiech, konflikty. Mówimy wówczas do siebie nawzajem, ale się nie porozumiewamy. Energia, która mogłaby zostać zużyta na działanie i rozwiązywanie problemów, zużywana jest na „obsługę” takich stanów, jak: nerwy, złość, poczucie bezradności czy bezsensu sytuacji.

  Żeby to zmienić, możemy skorzystać z metody NVC (nonviolent communication), która uczy za takimi czy innymi zachowaniami widzieć wewnętrzne potrzeby kierujące aktywnością każdego z nas. Kiedy jesteśmy świadomi potrzeb własnych i potrzeb osób z naszego otoczenia – komunikacja zaczyna przebiegać na poziomie wzajemnego szacunku i jest nakierowana na porozumienie oraz znajdowanie najlepszych w danej sytuacji rozwiązań, bez ponoszenia kosztów psychicznych prowadzących między innymi do wypalenia zawodowego.

  Marshall Rosenberg opracowując zasady metody NVC (porozumiewania się bez stosowania przemocy) za jej najważniejsze zadanie uznawał naukę rozpoznawania potrzeb i wyrażania ich w postaci precyzyjnych próśb możliwych do spełnienia. Ta umiejętność we wszystkich sytuacjach zawodowych bardzo szybko przynosi wymierne korzyści.

  Learn More
 • CSR

  CSR (corporate social responsibility – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw) to – najprościej mówiąc – prezentowanie w biznesie etycznych zachowań oraz przyczynianie się do ciągłego zrównoważonego rozwoju wewnętrznego firmy (pracownicy wszystkich szczebli), jak też dbałość o odpowiedzialne i zrównoważone relacje ze środowiskiem zewnętrznym (klienci, społeczności lokalne, dostawcy). Zrównoważone działanie nie jest możliwe bez stosowania odpowiedniego stylu komunikacji – wolnej od presji i manipulacji, opartej na współpracy i porozumieniu.
  Kiedy komunikacja w firmie przebiega w sposób zrównoważony –zmienia się motywacja pracowników. Zaczyna się ona opierać w dużej mierze na satysfakcji z wykonywanej pracy, nie tylko na motywacji finansowej. W zespołach pojawia się efekt synergii w działaniu, co często przekłada się na innowacyjność rozwiązań. Koszty firmy związane z absencją zdrowotną pracowników i różnego rodzaju sporami wewnątrz i na zewnątrz firmy (w tym sporami sądowymi) zmniejszają się. Potencjał rozwoju firmy zwiększa się znacząco. Zrównoważony styl komunikowania się z otoczeniem dodatkowo stanowi sam w sobie wizytówkę firmy i korzystnie wpływa na jej wizerunek.

  Learn More
 • Doświadczenie

  Filozofia jest ważną nauką, metody są próbą przeniesienia jej zasad na grunt praktyki, jednak dopiero doświadczenie zdobyte „na pierwszej linii frontu” pozwala zweryfikować przydatność określonych metod w określonych sytuacjach. W pewnym momencie okazuje się, że tym, co pozwala iść do przodu nie jest znajomość bardzo wielu zasad i metod, tylko umiejętność dobrania takich, które działają w tej właśnie konkretnej sytuacji. Moje praktyczne doświadczenie w zakresie komunikacji jest wynikiem wielu godzin spędzonych na wspieraniu ludzi w dogadywaniu się ze sobą, wspólnym rozwiązywaniu konfliktów i poszukiwaniu nowych rozwiązań w trudnych sytuacjach. Moją rolą nie jest narzucanie własnych pomysłów, tylko raczej moderowanie rozmów, tak, żeby nie skręcały w kierunku toksycznej komunikacji, podtrzymywanie procesów dążenia do równowagi w komunikacji, wspieranie i inspirowanie pojedynczych osób i zespołów w docieraniu do ich własnego potencjału i używaniu go do znajdowania najlepszych możliwych rozwiązań w danej sytuacji.

  Learn More
 • Zdrowy rozsądek

  Zdrowy rozsądek to skłonność człowieka do podejmowania decyzji odpowiednio do zaistniałych okoliczności. Kiedy przychodzi zmierzyć się z konfliktem czy innym kryzysem komunikacji na mniejszą lub większą skalę, bardzo ważne jest, by nie tracić z pola widzenia (i słyszenia J) okoliczności, które mają wpływ na rozwój wydarzeń. Ważne jest, by „usłyszeć potrzeby” wszystkich, którzy w tych wydarzeniach uczestniczą, a dopiero potem szukać rozwiązania optymalnego w tej właśnie sytuacji – tu i teraz. Umiejętności komunikacyjne, znajomość metod i technik są oczywiście bardzo przydatne, ale nie powinny obywać się bez ciągłego sprawdzania: czy to działa? czy przynosi poprawę? czy ludzie pracują w mniejszym stresie i napięciu niż poprzednio? Kryterium zdrowego rozsądku jest filtrem, który zawsze staram się uwzględniać jako ostateczny sprawdzian skuteczności mojej pracy.

  Learn More

Przyznaję, że często jako koła ratunkowego używam poczucia humoru

moje-zdjęcie

Słowo i moc jego działania interesowały mnie od zawsze. Początkowo skupiałam się na poznawaniu mechanizmów działania języka – przyglądałam się, jak to się dzieje, że słowo może wzmacniać, inspirować, zapraszać do współpracy, ale też wykluczać, zawstydzać, straszyć, manipulować. Co stoi za słowami, kiedy tworzą dobrą atmosferę, a co wtedy, gdy generują napięcie?

Istnieje na ten temat wiele teorii, badań i poglądów. Jednocześnie zawsze bardziej od filozofowania na temat stylów komunikacji interesował mnie aspekt praktyczny porozumiewania się ludzi. Co i jak można zrobić, by język stał się narzędziem wymiany, inspiracji i współpracy? Jak zapobiegać manipulacji? Jak konflikt przekształcić w narzędzie poszukiwania rozwiązań zamiast wykrwawiać się w dyskusjach o tym, kto ma rację?

Kamieniem milowym w moim życiu prywatnym i zawodowym stało się zetknięcie z metodą Marshalla Rosenberga NVC – nonviolent communication (komunikacja bezprzemocowa). Uczestnictwo w warsztatach prowadzonych przez Marshalla Rosenberga, Nadę Ignjatowić – Savić i innych trenerów NVC pokazało mi, jak potencjał zawarty w trudnych sytuacjach, burzliwych relacjach i konfliktach można praktycznie wykorzystać do znajdywania rozwiązań opartych na współpracy i służących jak największej ilości osób.

W swojej pracy dzielę się właśnie tym doświadczeniem. Każde kolejne spotkanie z ludźmi oraz ich problemami w komunikowaniu się zawsze jest dla mnie możliwością wzajemnej wymiany i inspiracji do poszukiwania coraz lepszych rozwiązań.