Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników/Klientów Serwisu jest właściciel Serwisu internetowego ewamazul.pl dostępny pod adresem: https://ewamazul.pl (zwanym dalej „Serwisem internetowym”) tj. Ewa Mażul, telefon: +48 502 068 849. E-mail: ewamazul@gmail.com.
 2. Odwiedzanie strony, zapisywanie się do newsletterów Serwisu oraz nabywanie produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.

Dane Osobowe

 1. Właściciel Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników/Klientów Serwisu w celu należytego wykonywania umów obejmujących produkty i usługi zamawiane za pośrednictwem Serwisu oraz w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług Serwisu.
 2. Właściciel Serwisu wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego wykonywania umów obejmujących produkty i usługi zamawiane za pośrednictwem Serwisu.
 3. Do przetwarzania danych osobowych przez właściciela Serwisu niezbędna jest zgoda Użytkowników/Klientów Serwisu oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Użytkowników/Klientów Serwisu.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych przez właściciela Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom/Klientom Serwisu korzystania z funkcji strony internetowej, realizacji zamówień na produkty i usługi, realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów, kursów, filmów i ebooków oraz realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
 5. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku zamawiania i zakupu usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oraz w toku zamawiania subskrypcji bezpłatnego newslettera, kursu lub ebooka Użytkownik/Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym, poprzez podanie swoich danych osobowych w toku zamawiania i zakupu produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oraz w toku zamawiania subskrypcji bezpłatnego newslettera, kursu, filmu lub ebooka, Użytkownik/Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez właściciela Serwisu oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
 6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Podanie danych wymaganych w procesie zamawiania produktów i usług za pośrednictwem Serwisu oraz subskrypcji newslettera jest niezbędne do prawidłowego wykonywania usług przez właściciela Serwisu. Użytkownik/Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 8. Użytkownik/Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, w tym w celach marketingowych.
 9. Właściciel Serwisu będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są niezbędne do prawidłowego wykonania usług, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń.
 10. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika/Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
 11. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon komórkowy.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów filmów, podcastów i e-booków)

 1. Zaprenumerowanie bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów, filmów, podcastów i e-booków) za pośrednictwem Serwisu dostępnych pod adresem: https://ewamazul.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia, nazwiska i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu, filmu, podcastu, e-booka). Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs, film, podcast lub e-book). Imię pozwala zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

 1. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest zamawianie usług i produktów. W toku składania zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika/Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 2. Dane przekazane przez Użytkownika/Klienta Serwisu będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz wysyłania newsletterów Użytkownikom/Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Właściciel Serwisu nie udostępnia danych osobowych Użytkowników/Klientów żadnym podmiotom zlecającym mailingi ani innym podmiotom.
 4. Dane Użytkowników/Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 5. Dane osobowe Użytkowników/Klientów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie https://ewamazul.pl. W przypadku zmian Polityki, nowe zasady obowiązują od dnia ich ogłoszenia na w/w stronie. W związku z tym, że zmiany polityki prywatności wymagają zgody obu stron, w odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.