Porozumienie w pracy

Porozumienie w pracy

• Wspieram firmy, zespoły i pracowników w tworzeniu zdrowych relacji międzyludzkich i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.

• Pomagam elastycznie rozwiązywać konflikty i budować lepsze porozumienie w pracy.

• Prowadzę szkolenia oraz indywidualne i grupowe treningi komunikacji zrównoważonej (opartej na asertywności, wolnej zarówno od uległości, jak i od przemocy).

Z klientami współpracuję dobierając najlepsze rozwiązania do ich potrzeb.

Tu możesz zapisać się na konsultację, by uzyskać jednorazową poradę lub by przeanalizować twoją sytuację i dobrać najlepsze metody dalszej pracy (wybierz opcję konsultacja indywidualna):

A tu możesz zapisać się na zajęcia grupowe z zakresu komunikacji w pracy:

Indywidualny i grupowy trening komunikacji

Indywidualny i grupowy trening komunikacji

Indywidualne spotkania doskonalące umiejętności z zakresu komunikacji zrównoważonej (opartej na asertywności, wolnej zarówno od uległości, jak i od przemocy).

Tu możesz zapisać się na trening indywidualny (wybierz opcję terapia podtrzymująca):

A tu możesz zapisać się na zajęcia grupowe z zakresu komunikacji w pracy:

Jeśli rozważasz podjęcie treningu indywidualnego lub grupowego i nie jesteś pewna/pewny czy to są zajęcia odpowiednie dla ciebie, wybierz opcję wizyta wstępna/wywiad.

Wsparcie w sytuacji konfliktu w pracy

Wsparcie w sytuacji konfliktu w pracy

W swojej pracy propaguję stosowanie komunikacji zrównoważonej oraz zachęcam do rozwijania umiejętności zdrowej asertywności i uprzejmości. Nie oznacza to jednak automatycznie, iż naiwnie uważam, że z każdym i zawsze można się pokojowo porozumieć.

Na podstawie mojego doświadczenia wiem, jak ważne jest szybkie zorientowanie się, że w danej sytuacji i z daną osobą pokojowo porozumieć się nie da. Pomaga to w porę dobrać najlepsze metody działania, by chronić siebie przed manipulacją i przemocą słowną. 

Jeżeli obawiasz się, że stajesz się być może ofiarą przemocy słownej, manipulacji lub mobbingu, zapraszam na konsultację, by sprawę omówić i ustalić czy tak jest czy nie i jakie kroki najlepiej podjąć w twojej sytuacji.

Tu możesz zapisać się na konsultację (wybierz opcję konsultacja indywidualna).

Mediacje pracownicze

Mediacje pracownicze

Propaguję i oferuję prowadzenie mediacji pracowniczych jako skutecznego narzędzia rozwiązywania konfliktów i profilaktyki mobbingu.

Tu możesz zapisać się na konsultację i dowiedzieć się, czy mediacja ma sens w twoim przypadku lub w przypadku twoich pracowników oraz otrzymać plan proponowanego przebiegu mediacji (wybierz opcję konsultacja indywidualna)

Mentoring indywidualny i grupowy

Mentoring indywidualny i grupowy

Indywidualne i/lub grupowe zajęcia dla obecnych i przyszłych managerów oraz pracowników HR. 

Zajęcia te służą pogłębieniu umiejętności zarządzania komunikacją w trudnych sytuacjach pracy.

Opierają się na studiowaniu autentycznych przypadków komunikacji przedstawianych w trakcie zajęć.

Uczestnicząc w nich rozwiniesz umiejętności porozumiewania się efektywnie i nieopresyjnie nawet w najbardziej problemowych momentach życia zawodowego.

W trakcie spotkań poznasz i utrwalisz praktyczne sposoby stosowania komunikacji opartej na zdrowej asertywności i na zasadach wygrana – wygrana. Dzięki temu będziesz w stanie nawet w najtrudniejszych momentach zarządzać komunikacją w zespole w duchu komunikacji empatycznej (porozumienie bez przemocy).

Tu możesz zapisać się na mentoring indywidualny (wybierz opcję terapia podtrzymująca):

A tu możesz zapisać się na zajęcia grupowe mentoringu z zakresu komunikacji managerskiej:

Jeśli rozważasz podjęcie mentoringu indywidualnego lub grupowego i nie jesteś pewna/pewny czy to są zajęcia odpowiednie dla ciebie, wybierz opcję wizyta wstępna/wywiad.

Zapraszam do współpracy

Zapraszam do lektury bloga