CSR

W wypadku komunikowania się w firmie w sposób zrównoważony, zmienia się motywacja do pracy, zaczyna się ona opierać w dużej mierze na satysfakcji z wykonywanej pracy, nie tylko na motywacji finansowej. W zespołach pojawia się efekt synergii w działaniu, co często przekłada się na innowacyjność rozwiązań. Koszty firmy związane z absencją zdrowotną pracowników i  różnego rodzaju sporami wewnątrz i na zewnątrz firmy (w tym sporami sądowymi) zmniejszają się. Potencjał rozwoju firmy zwiększa się znacząco. Zrównoważony styl komunikowania się z otoczeniem dodatkowo stanowi sam w sobie wizytówkę firmy i korzystnie wpływa na jej wizerunek.