Doświadczenie

Filozofia jest ważną nauką, metody są próbą przeniesienia jej zasad na grunt praktyki, jednak dopiero doświadczenie zdobyte „na pierwszej linii frontu” pozwala zweryfikować przydatność określonych metod w określonych sytuacjach. W pewnym momencie okazuje się, że tym, co pozwala iść do przodu nie jest znajomość bardzo wielu zasad i metod, tylko umiejętność dobrania takich, które działają w tej właśnie konkretnej sytuacji. Moje praktyczne doświadczenie w zakresie komunikacji jest wynikiem wielu godzin spędzonych na wspieraniu ludzi w dogadywaniu się ze sobą, wspólnym rozwiązywaniu konfliktów i poszukiwaniu nowych rozwiązań w trudnych sytuacjach. Moją rolą nie jest narzucanie własnych pomysłów, tylko raczej moderowanie rozmów, tak, żeby nie skręcały w kierunku toksycznej komunikacji, podtrzymywanie procesów dążenia do równowagi w komunikacji, wspieranie i inspirowanie pojedynczych osób i zespołów w docieraniu do ich własnego potencjału i używaniu go do znajdowania najlepszych możliwych rozwiązań w danej sytuacji.