NVC

NVC

Rozmowy ze współpracownikami i klientami bywają trudne, bo w pracy zdarzają się trudne sytuacje: zmiany, pośpiech, konflikty. Mówimy wówczas do siebie nawzajem, ale się nie porozumiewamy. Energia, która mogłaby zostać zużyta na działanie i rozwiązywanie problemów, zużywana jest na „obsługę” takich stanów, jak: nerwy, złość, poczucie bezradności czy bezsensu sytuacji.

Żeby to zmienić, możemy skorzystać z metody NVC (nonviolent communication), która uczy za takimi czy innymi zachowaniami widzieć wewnętrzne potrzeby kierujące aktywnością każdego z nas. Kiedy jesteśmy świadomi potrzeb własnych i potrzeb osób z naszego otoczenia – komunikacja zaczyna przebiegać na poziomie wzajemnego szacunku i jest nakierowana na porozumienie oraz znajdowanie najlepszych w danej sytuacji rozwiązań, bez ponoszenia kosztów psychicznych prowadzących między innymi do wypalenia zawodowego.

Marshall Rosenberg opracowując zasady metody NVC (porozumiewania się bez stosowania przemocy) za jej najważniejsze zadanie uznawał naukę rozpoznawania potrzeb i wyrażania ich w postaci precyzyjnych próśb możliwych do spełnienia. Ta umiejętność we wszystkich sytuacjach zawodowych bardzo szybko przynosi wymierne korzyści.