Zdrowy rozsądek

Zdrowy rozsądek to skłonność człowieka do podejmowania decyzji odpowiednio do zaistniałych okoliczności. Kiedy przychodzi zmierzyć się z konfliktem czy innym kryzysem komunikacji na mniejszą lub większą skalę, bardzo ważne jest, by nie tracić z pola widzenia (i słyszenia J) okoliczności, które mają wpływ na rozwój wydarzeń. Ważne jest, by „usłyszeć potrzeby” wszystkich, którzy w tych wydarzeniach uczestniczą, a dopiero potem szukać rozwiązania optymalnego w tej właśnie sytuacji – tu i teraz. Umiejętności komunikacyjne, znajomość metod i technik są oczywiście bardzo przydatne, ale nie powinny obywać się bez ciągłego sprawdzania: czy to działa? czy przynosi poprawę? czy ludzie pracują w mniejszym stresie i napięciu niż poprzednio? Kryterium zdrowego rozsądku jest filtrem, który zawsze staram się uwzględniać jako ostateczny sprawdzian skuteczności mojej pracy.