Porozumienie w rodzinie

Porozumienie w rodzinie

Wspieram w budowaniu zdrowych relacji w rodzinie.

Pomagam elastycznie rozwiązywać konflikty i budować lepsze porozumienie między rodzicami i dziećmi, partnerami oraz w innych relacjach rodzinnych

Prowadzę indywidualne i grupowe treningi komunikacji zrównoważonej (opartej na asertywności, wolnej zarówno od uległości, jak i od przemocy) oraz komunikacji empatycznej opartej na metodzie porozumienie bez przemocy (nonviolent communication)

Z klientami współpracuję dobierając najlepsze rozwiązania do ich potrzeb.

 

Tu możesz zapisać się na konsultację, by uzyskać jednorazową poradę lub by przeanalizować twoją sytuację i dobrać najlepsze metody dalszej pracy (wybierz opcję konsultacja indywidualna):

A tu możesz zapisać się na zajęcia grupowe z zakresu komunikacji z dzieckiem:

Jeżeli konsultacja ma dotyczyć problemów w komunikacji z dziećmi i będzie w niej uczestniczyć oboje rodziców, wybierz opcję konsultacja rodzicielska.

Wsparcie w sytuacji konfliktu w rodzinie

Wsparcie w sytuacji konfliktu w rodzinie

W swojej pracy propaguję stosowanie komunikacji zrównoważonej oraz zachęcam do rozwijania umiejętności zdrowej asertywności i uprzejmości. Nie oznacza to jednak automatycznie, iż naiwnie uważam, że z każdym i zawsze można się pokojowo porozumieć.

Na podstawie mojego doświadczenia wiem, jak ważne jest szybkie zorientowanie się, że w danej sytuacji i z daną osobą porozumieć się nie da. Pomaga to w porę dobrać najlepsze metody działania, by chronić siebie przed manipulacją i przemocą słowną.

Jeżeli obawiasz się, że stajesz się być może ofiarą przemocy, słownej, manipulacji lub przemocy psychicznej, zapraszam na konsultację, by sprawę omówić i ustalić czy tak jest czy nie i jakie kroki najlepiej podjąć w twojej sytuacji.

Tu możesz zapisać się na konsultację (wybierz opcję konsultacja indywidualna):

Mediacje rodzinne

Mediacje rodzinne

Oferuję prowadzenie mediacji rodzinnych opartych na metodzie porozumienie bez przemocy. Są one przyjaznym sposobem rozwiązywania konfliktów w rodzinie w duchu empatii i wzajemnego szacunku. 

W czasie konsultacji dowiedziesz się, czy mediacja rodzinna w twoim przypadku jest możliwa. Jeśli tak –  otrzymasz plan proponowanego przebiegu mediacji. Jeśli nie – otrzymasz poradę jakie inne kroki możesz podjąć w celu rozwiązania problemu

Tu możesz zapisać się na konsultację (wybierz opcję konsultacja indywidualna).

Mentoring dla rodziców

Mentoring dla rodziców

Indywidualne i/lub grupowe zajęcia dla rodziców z zakresu komunikacji z dzieckiem. 

Zajęcia te służą pogłębieniu umiejętności komunikowania się z dzieckiem w trudnych sytuacjach.

Opierają się na studiowaniu autentycznych przypadków komunikacji rodzicielskiej przedstawianych w trakcie zajęć.

Uczestnicząc w nich rozwiniesz umiejętności porozumiewania się efektywnie i nieopresyjnie nawet w najbardziej problemowych momentach życia rodzinnego.

W trakcie spotkań poznasz i utrwalisz praktyczne sposoby stosowania komunikacji opartej na zdrowej asertywności i na zasadach wygrana – wygrana. Dzięki temu będziesz w stanie nawet w najtrudniejszych momentach porozumiewać się w rodzinie w duchu komunikacji empatycznej (porozumienie bez przemocy).

Tu możesz zapisać się na mentoring indywidualny (wybierz opcję terapia podtrzymująca):

A tu możesz zapisać się na zajęcia grupowe z zakresu komunikacji z dzieckiem:

Jeśli rozważasz podjęcie mentoringu indywidualnego lub grupowego i nie jesteś pewna/pewny czy to są zajęcia odpowiednie dla ciebie, wybierz opcję wizyta wstępna/wywiad.

Zapraszam do współpracy

Zapraszam do lektury bloga