Zbadano związek między empatią lekarza i efektami zdrowotnymi u jego pacjentów.

Dotychczasowa edukacja medyczna ignorowała „miękkie” umiejętności w relacji lekarz – pacjent. Najnowsze badania pokazują jednak, że empatia w postawie lekarza ma bezpośredni związek z pozytywnymi skutkami zdrowotnymi dla pacjenta. Oczywiście sama empatia nie zastąpi specjalistycznej wiedzy i zawodowego doświadczenia, ale kiedy działają w połączeniu – efekty leczenia są lepsze.

Wyniki opisanego badania wskazują, że empatia w zachowaniu lekarzy nie powoduje postrzegania ich przez pacjentów jako zbyt „miękkich” i może w związku z tym mniej kompetentnych. Dzieje się wręcz odwrotnie: lekarze prezentujący empatyczną postawę wobec pacjentów są przez nich postrzegani jako  bardziej kompetentni. Kiedy miękkie umiejętności i twarda wiedza idą w parze, efekty pracy lekarzy są lepsze.

Jak piszą autorzy artykułu – istotne jest więc włączenie szkoleń uczących empatii w formalne programy nauczania lekarzy.

Zapraszam na szkolenie

Pacjent to nie przyjaciel ani nie wróg 

Jak rozmawiać z pacjentami bez ulegania osobistym emocjom? Komunikacja podnosząca jakość i efektywność pracy lekarza oraz przeciwdziałająca wypaleniu zawodowemu

Cały artykuł na temat badania roli empatii w pracy lekarza możesz przeczytać tu: https://blogs.scientificamerican.com/observations/does-empathy-and-warmth-make-a-physician-seem-more-competent/?