Badania przeprowadzone przez Instytut Harris Poll wykazały, że ponad połowa kierowników nie czuje się swobodnie w trakcie rozmów o pracy ze swoimi pracownikami. Aż 69% managerów przyznało, że nieraz odczuwają dyskomfort w komunikacji z podwładnymi. Natomiast 37% badanych stwierdziło, że zawsze czuje się nieswojo, kiedy mają udzielić informacji zwrotnej zawierającej opinię negatywną. Managerowie ci obawiają stawić czoła emocjom pracownika, jakie ta opinia może ich zdaniem wywołać.

Tymczasem pracownicy w badaniach satysfakcji wykazują, że jedną ze słabości w zakresie kompetencji kierowniczych (ocenianą na 4,5 w skali 1 – 10) jest niewystarczające komunikowanie pracownikom opinii na temat ich pracy w sposób umożliwiający lepsze jej wykonywanie. Jeśli nie wiadomo, co nie działa, to jak sprawić, żeby to działało lepiej?

Paradoks?

Po prostu jedna z typowych blokad komunikacji, która, jeśli nie zostanie zniwelowana poprzez właściwe zarządzanie komunikacją w firmie, urośnie z czasem do rangi problemu a w trakcie tego „rośnięcia” zdecydowanie obniży efektywność pracy zespołu.

Żeby się porozumieć trzeba się porozumiewać zamiast unikać sytuacji, które wydają się niekomfortowe. Bardzo przydatnym narzędziem doskonalenia umiejętności komunikacyjnych, umożliwiającym swobodne wyrażanie oraz słuchanie emocji i potrzeb w pracy w sposób konstruktywny, jest metoda NVC (nonviolent communication). Szczególnie managerowie mogą dzięki niej znacząco poprawić relacje w swoim zespole, co zawsze przekłada się na zwiększenie efektywności pracy.

NVC

Rozmowy ze współpracownikami i klientami bywają trudne, bo w pracy zdarzają się trudne sytuacje: zmiany, pośpiech, konflikty. Mówimy wówczas do siebie nawzajem, ale się nie porozumiewamy. Energia, która mogłaby zostać zużyta na działanie i rozwiązywanie problemów, zużywana jest na „obsługę” takich stanów, jak: nerwy, złość, poczucie bezradności czy bezsensu sytuacji.

Żeby to zmienić, możemy skorzystać z metody NVC (nonviolent communication), która uczy za takimi czy innymi zachowaniami widzieć wewnętrzne potrzeby kierujące aktywnością każdego z nas. Kiedy jesteśmy świadomi potrzeb własnych i potrzeb osób z naszego otoczenia – komunikacja zaczyna przebiegać na poziomie wzajemnego szacunku i jest nakierowana na porozumienie oraz znajdowanie najlepszych w danej sytuacji rozwiązań, bez ponoszenia kosztów psychicznych prowadzących między innymi do wypalenia zawodowego.

Marshall Rosenberg opracowując zasady metody NVC (porozumiewania się bez stosowania przemocy) za jej najważniejsze zadanie uznawał naukę rozpoznawania potrzeb i wyrażania ich w postaci precyzyjnych próśb możliwych do spełnienia. Ta umiejętność we wszystkich sytuacjach zawodowych bardzo szybko przynosi wymierne korzyści.